Hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy có hợp pháp? Được chuyển đổi mấy lần ? Khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy có cần chữ ký và con dấu tươi của doanh nghiệp ?

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG