VNPT Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình 5S

2020-04-09 15:45:26 GMT+7

      Ngày 18/4/2019 VNPT Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình 5S. Tham dự buổi tập huấn có Đồng chí Cao Đức Đồng - Bí thư đảng ủy - Giám đốc VNPT Hà Nam cùng các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, công đoàn VNPT Hà Nam và 91 học viên là trưởng, phó, chuyên viên các phòng chức năng và nhân viên các tổ quản lý thuộc các đơn vị trực thuộc

Tại lớp tập huấn các học viên được tìm hiểu về các nội dung thực hiện 5S, hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng tầm quan trọng của phương pháp 5S, các kỹ năng cải tiến quản lý thông qua hoạt động 5S; hướng dẫn cách thực hành phương thức 5S; mục đích của việc đánh giá 5S, cách đánh giá thực hiện tốt 5S tại VNPT Hà Nam và áp dụng kiến thức cải tiến quản lí chất lượng thông qua hoạt động 5S triển khai tại từng đơn nhằm nâng cao hiệu suất lao động. Được “Hướng dẫn nguyên tắc và kỹ năng soạn thảo văn bản, thể thức trình bày các mẫu văn bản thông dụng; Hướng dẫn quản lý văn bản điện tử và văn bản giấy theo mô hình 5S.” 

đồng chí Cao Đức Đồng - Giám đốc VNPT Hà Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Đức Đồng - Giám đốc VNPT Hà Nam nhấn mạnh: VNPT Hà Nam triển khai thực hiện 5s với mục đích tạo môi trường làm việc ngăn nắp khoa học và thuận tiện, thoải mái cho mọi vị trí, giúp nâng cao an toàn trong SXKD và phòng ngừa các rủi ro một cách chủ động; tạo dựng, củng cố và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của VNPT Hà Nam trong mắt khách hàng để giảm thiểu các chi phí hoạt động từ đó nâng cao ưu thế cạnh tranh, tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu quả cao hơn; tăng cường tính đoàn kết, gắn bó, tinh thần đồng đội trong CBCNV. Việc thực hiện phong trào 5S phải được xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và phải duy trì thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể để CBCNV ở mọi vị trí công việc cùng tham gia triển khai thực hiện.

đồng chí Trịnh Quang Tuấn - Phó Giám đốc VNPT Hà Nam - giảng viên lớp tập huấn

Sau buổi tập huấn, VNPT Hà Nam phát động thi đua thực hiện chương trình 5S để mỗi CBCNV VNPT Hà Nam tự nguyện, tự giác thực hiện, lãnh đạo làm gương cho nhân viên, quyết tâm tạo nên một môi trường làm việc khoa học, an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

TƯ VẤN-LẮP ĐẶT
BÁO HỎNG-SỬA CHỮA