Muốn nhận thông báo trên nhiều địa chỉ email được không với doanh nghiệp phát hành hóa đơn

2020-10-15 09:22:20 GMT+7

Hiện tại có chỉ có thể gửi mail thông báo tới 1 địa chỉ mail của khách hàng đó là địa chỉ mail khách hàng đăng ký trong thông tin khách hàng, nếu muốn gửi thông báo đến email khác thì Công ty phần mền VNPT cung cấp cho khách hàng chức năng gửi mail bằng tay tức là khách hàng tự chỉnh sửa và gửi mail.

  • Công ty phần mền VNPT cũng đang xem xét và phát triển thêm gửi mail cc nếu khách hàng có nhiều địa chỉ mail
  • HDDT được lưu trữ tại máy chủ được đặt tại trung tâm dữ liệu Công ty phần mền VNPT, và dữ liệu hóa đơn được backup định kỳ để đảm bảo dữ liệu không bị mất mát trong thời gian dài.
TƯ VẤN-LẮP ĐẶT
BÁO HỎNG-SỬA CHỮA