Không có địa chỉ email thì như thế nào, đăng kí địa chỉ email ở đâu. Thời gian để chương trình (hệ thống HDDT có thể cập nhật được email nhận HD)

2020-10-15 09:22:19 GMT+7

Khách hàng không có địa chỉ mail thì trường email khách hàng rỗng

  • Khách hàng có thể đăng ký địa chie mail theo 2 cách.
    • VTHP thu thập email của khách hàng thông qua cổng dịch vụ của hải phòng sau đó gọi service update thông tin mail.
    • Có thể đăng ký email của khách hàng qua cổng do Công ty phần mền VNPT cung cấp thì thông tin email tự update vào hệ thống HDDT
TƯ VẤN-LẮP ĐẶT
BÁO HỎNG-SỬA CHỮA