Làm sao để lưu trữ được hóa đơn điện tử ?

2020-10-15 09:21:41 GMT+7

Khách hàng có thể tải hóa đơn điện tử về dưới dạng file PDF hoặc INV để lưu trữ trên ổ cứng máy tính, USB, CD hoặc các phương tiện lưu trữ điện tử khác.

  • Hóa đơn điện tử của khách hàng sẽ được VNPT lưu trữ miễn phí 10 năm trên trang http://vnptdongnai.vn.Khách hàng có thể tìm kiếm, xem và tải hóa đơn mọi lúc, mọi nơi khi có nhu cầu.