Nếu tháng này tôi nhận Hóa đơn điện tử, nhưng tháng sau tôi muốn dùng hóa đơn giấy được không?

2020-10-15 09:21:22 GMT+7

Việc này là không được; vì từ 1/8/2015 (kỳ cước tháng 07/2015), VNPT Đồng Nai được sự chấp thuận của Cục thuế Đồng Nai chính thức phát hành hóa đơn điện tử cho các giao dịch cung cấp dịch vụ VT-CNTT trả sau. Căn cứ số sêri, số hiệu, ngày phát hành, … hóa đơn trên HĐĐT KH tiến hành kê khai thuế bình thường như hóa đơn giấy.

          Trường hợp KH muốn dùng hóa đơn giấy với mục đích lưu trữ hoặc chứng minh hàng háo xuất xứ, theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, hóa đơn điện tử được phép chuyển đổi sang hóa đơn giấy để lưu trữ hoặc chứng minh hàng hóa xuất xứ.Hóa đơn chuyển đổi sẽ có dòng chữ “ Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”