Khuyến mại dịch vụ MyTV tại địa bàn tỉnh Hà Nam

2017-12-08 05:59:21 GMT+7
  1. Tên Chương trình: Lắp MyTV ngay – Nhận quà Khủng mỗi ngày”
  2. Thời gian khuyến mại:

         Trong tháng 6/2017. Khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV sẽ được hưởng khuyến mại vào thời gian các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần: 1/6; 5/6; 8/6; 12/6; 15/6; 19/6; 22/6; 26/6; 29/6.

        * Thời gian gia hạn lắp đặt các thuê bao đăng ký trong các ngày khuyến mại nêu trên được kéo dài từ ngày 2/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

  1. Phạm vi khuyến mại: Trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
  2. Đối tượng hưởng khuyến mại:

            Các thuê bao MyTV đăng ký mới trên đường FiberVNN có sẵn hoặc lắp đặt đồng thời 02 dịch vụ MyTV và FiberVNN trong thời gian khuyến mại.

  1. Nội dung khuyến mại:
    • Đối với thuê bao MyTV đầu tiên:

            - Phí lắt đặt: 0 đồng.

            - Giảm 50% giá trị Bộ thiết bị giải mã Set-top-box HD;

                 - Ưu đãi về Cước thuê bao:

                  + Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV, đăng ký sử dụng 01 trong 02 gói cước MyTV Silver hoặc MyTV Gold trên đường FiberVNN có sẵn hoặc lắp đặt đồng 02 dịch vụ (MyTV Silver + FiberVNN, MyTV Gold + FiberVNN): Được tặng 04 tháng cước thuê bao MyTV (04 tháng liên tiếp đầu tiên) gói cước tương ứng khách hàng đăng ký theo hình thức dùng thử kể từ tháng nghiệm thu;

                   + Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV, đăng ký 01 trong 02 gói cước: MyTV Silver HD hoặc MyTV Gold HD trên đường FiberVNN có sẵn hoặc lắp đặt đồng 02 dịch vụ (MyTV Silver HD + FiberVNN, MyTV Gold HD + FiberVNN): Được tặng 06 tháng cước thuê bao MyTV (06 tháng liên tiếp đầu tiên) gói cước tương ứng khách hàng đăng ký, theo hình thức dùng thử kể từ tháng nghiệm thu.

          * Lưu ý: Cước tặng khách hàng là Cước thuê bao. Khoản cước phát sinh các dịch vụ PayTV như: VTV cab, K+, HBO on Demand, Fafilm, Fim+, Danet, Cloud Game… khách hàng toán theo quy định.

  • Đối với thuê bao MyTV thứ hai trở lên:

               - Phí lắt đặt: 0 đồng.

               - Thu 100% giá trị Bộ thiết bị giải mã Set-top-box HD theo đúng quy định;

               - Ưu đãi về Cước thuê bao:

                     + Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV, đăng ký sử dụng 01 trong 02 gói cước MyTV Silver hoặc MyTV Gold trên đường FiberVNN có sẵn hoặc lắp đặt đồng 02 dịch vụ (MyTV Silver + FiberVNN, MyTV Gold + FiberVNN): Được tặng 04 tháng cước thuê bao MyTV (04 tháng liên tiếp đầu tiên) gói cước tương ứng khách hàng đăng ký theo hình thức dùng thử kể từ tháng nghiệm thu;

                       + Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV, đăng ký 01 trong 02 gói cước: MyTV Silver HD hoặc MyTV Gold HD trên đường FiberVNN có sẵn hoặc lắp đặt đồng 02 dịch vụ (MyTV Silver HD + FiberVNN, MyTV Gold HD + FiberVNN): Được tặng 06 tháng cước thuê bao MyTV (06 tháng liên tiếp đầu tiên) gói cước tương ứng khách hàng đăng ký, theo hình thức dùng thử kể từ tháng nghiệm thu.

          * Lưu ý: Cước tặng khách hàng là Cước thuê bao. Khoản cước phát sinh các dịch vụ PayTV như: VTV cab, K+, HBO on Demand, Fafilm, Fim+, Danet, Cloud Game… khách hàng toán theo quy định.

  1. Điều kiện:

              - Thuê bao phải hoạt động trên cùng một đường dây chung; phải được ghép chung một mã khách hàng và được in cước trên cùng 01 hóa đơn;

               - Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 24 tháng kể từ tháng hòa mạng (có phát sinh cước) và thanh toán 100% cước sử dụng dịch vụ hàng tháng đúng quy định.

* Lưu ý: Trong thời gian được hưởng khuyến mại cước thuê bao (6 tháng hoặc 4 tháng) kể từ tháng hòa mạng: Khách hàng cam kết không được chuyển đổi (hạ cấp/nâng cấp) gói cước. Trường hợp thuê bao có biến động hạ cấp/nâng cấp gói cước trong thời gian hưởng khuyến mại thuê bao sẽ được coi là thuê bao không hợp lệ, vi phạm cam kết. Kể từ thời điểm thực hiện hạ cấp/nâng cấp gói cước trở đi thuê bao sẽ không được hưởng tiếp phần giá trị khuyến mại (còn lại) theo quy định tại văn bản này. Kết thúc thời gian được hưởng khuyến mại cước thuê bao (6 tháng hoặc 4 tháng), khách hàng được phép hạ cấp/nâng cấp gói cước theo quy định hiện hành.